Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Head campus: 235 Hoang Sa, Tan Dinh ward, District 1, HCMC.

Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. The second campus: 1, Street 17, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC

  • Contact

    Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1. Head campus: 235 Hoang Sa, Tan Dinh ward, District 1, HCMC.

    Cơ sở 2: Số 1, đường 17, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức. The second campus: 1, Street 17, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, HCMC

    Fax: (063) 3554966

    Email: cdntphcm@vnn.vn

  • Follow

Head campus: 235 Hoang Sa street, Tan Dinh ward, District 1, Ho Chi Minh city. Tell: (028) 35.267.377 - Fax: (028) 38.435.537

The second campus: 1, Street 17, Linh Chieu Ward, Thu Đuc District, HCMC. Tell: (028) 37.225.782